Tjänster  Mina fyra områden


  • HR
  • Organisations- och ledarutveckling
  • Fusioner och förvärv
  • KonflikthanteringTjänster


HR

Inom hr arbetar jag oftast som inhyrd HR-chef där uppdragen kan variera i både omfattning och över tid. Jag arbetar även med enskilda personalfrågor som kräver extra stöd eller frågor som ledningen själva inte har tid för.


Jag har också stor och lång erfarenhet av rekrytering och tillhandahåller även personlighets- och ledarskapstester i samband med detta.


Organisations- och ledarutveckling

Jag skräddarsyr och genomför program för hur organisationer och ledningsgrupper kan utvecklas på bästa sätt utifrån givna förutsättningar. Jag har även individuell coachning av såväl chefer som anställda.


Fusioner och förvärv

Jag hjälper till med att både innan, under och efter processen arbeta med de frågor som är avgörande för att fusionen eller förvärvet ska bli lyckosamt. Detta görs dels med väl beprövade instrument, dels med egenutvecklade verktyg. Insatserna anpassas efter verksamhetens behov och särart.


Konflikthantering

Jag arbetar förebyggande och utredande med utbildning inom konflikthantering och även som hjälp och stöd vid arbetsplatskonflikter och medlar såväl mellan anställda som mellan anställd och chef.


Jag utför även företagsanpassade utbildningar inom ovan områden