Om mig


Om migJag heter Ulrika Fardmark Bäckström och arbetar som organisationskonsult med inriktning på HR, ledarskap och fusioner, förvärv eller succession. Jag är utbildad civilekonom och beteendevetare med inriktning på konflikthantering.Min profil

Jag har över tjugo års erfarenhet som ekonomi- och HR-chef, ledningsgruppsarbete och styrelsearbete och har därigenom skaffat mig en unik förmåga att se helheter och sammanhang som är av avgörande betydelse för ett företags utveckling. Jag får energi av att jobba mot givna mål och arbetar gärna strategiskt med företags vision och långsiktiga utveckling men drivs också av att omsätta planerna till operativa handlingar och få saker att hända.


Min kompetens

I mina uppdrag har jag bland annat varit med och bidragit till lägre sjuktal, bättre klimat och mer positiv personal, struktur och tydlighet inom HR, mindre energiläckage i organisationen och bättre internkommunikation. I mig får ni också kompetens inom arbetsrätt och förhandlingsvana, hjälp vid neddragningar i sämre tider och rekrytering i bättre, stöd vi utvecklingssamtal, hjälp med personal som är sjukskriven, ett bollplank till chefer och anställda samt hjälp med utveckling av organisationen såväl på helhets-, lednings- som gruppnivå.