FOUR AB

FOUR AB


Jag heter Ulrika Fardmark Bäckström och arbetar som organisationskonsult med främsta inriktning HR.


Min utbildning och bakgrund är civilekonom och beteendevetare med inriktning på konflikthantering. Jag har över tjugofem års erfarenhet av arbete som HR-chef, CFO, ledningsgruppsarbete och styrelsearbete.


Genom mitt arbete har jag skaffat mig både en bred och djup kompetens och kan därför se helheter och sammanhang som är av avgörande betydelse för ett företags verksamhet och utveckling

Min kompetens

I mina uppdrag har jag bland annat varit med och bidragit till lägre sjuktal, bättre klimat och mer positiv personal, struktur och tydlighet inom HR, bättre internkommunikation och mer högpresterande team både bland personal och ledning. Mina fyra områden;


  • HR
  • Organisations- och ledarutveckling
  • Konflikthantering
  • Fusioner och förvärv 
HR

Behöver ni hjälp med att utveckla eller bygga upp en HR funktion, hyra in en HR-chef på deltid, tillföra högre kompetens inom HR eller förstärkning för en uppkommen situation? Då kan jag hjälpa till. Jag har lång erfarenhet som interim HR-chef och resurs inom många olika branscher och typer av verksamheter. Jag kan på kort tid sätta mig in i komplexa situationer och ärenden och få saker gjorda. 


Organisations- och ledarutveckling

Behov av utbildning och utveckling inom grupp, organisation eller för ledare? Jag skräddarsyr och genomför program för hur organisationer och ledningsgrupper kan utvecklas för att bli mer högpresterande och har även individuell coachning av både chefer och anställda.


Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen är en stor källa till inproduktivitet, energiläckage och sjukskrivningar och finns såväl mellan anställda, i grupper som mellan chef och anställd. Jag arbetar både förebyggande med utbildning inom konflikthantering och utredande med konkret medling och hjälp till konfliktlösning. 


Fusioner och förvärv

Forskning visar att majoriteten av alla förvärv misslyckas med att uppfylla syftet med förvärvet och även det resultat investerarna baserat sitt beslut på. I mångt och mycket handlar det om att man inte planerat integrationen tillräckligt noga och förbisett många av de som anses som "mjuka" frågor men som i praktiken handlar om syfte, mål och roller. Jag hjälper till med att både innan, under och efter processen arbeta med de frågor som är avgörande för att fusionen eller förvärvet ska bli lyckosamt. Detta görs dels med väl beprövade instrument, dels med egenutvecklade verktyg. Insatserna anpassas efter verksamhetens behov och särart. 


Exempel på kunder/ uppdrag

 

Acrevi Revision, HR-chef

AVL MTC AB, HR business partner

Benders AB, Utbildning konflikthantering, rekrytering HR-chef

Bevego, Förvärv

BIM Kemi Group, HR-Director

Canea, Likabehandlingsplan

Cordovan Communications AB, HR, Ledarstöd, Organisationsutveckling

Grolls AB, HR-chef

Preera, Rekrytering CEO

Sunny side up, HR-chef/CFO

Senab Concept, Utbildning kommunikation

Stadsmissionen, Utbildning konflikthantering

Stena Technoworld AB, HR-chef

Techstep, Ledningsgruppsutveckling

Vicura AB, HR-chef, Organisationsutveckling, Gruppchef

Wikström AB, HR-stöd